Bashkepunetoret

Në përmbushje të misionit dhe qëllimeve të shoqatës sonë, kemi ekspertizë shumë të mirë nga aktorë me përvojë të gjatë të sistemit të drejtësisë dhe një staf të mirë trajnuar dhe të përkushtuar.

SHAPSH ka disa bashkëpunime të qëndrueshme me Shkollën e Magjistraturës, OSBE-në,  Avokatin e Popullit, Shoqatën e Prokurorëve, Shoqatën e Gjyqtarëve dhe organizatat tjera të shoqërisë civile që punojnë në këtë fushë. Gjatë këtyre viteve, shoqata jonë ka bashkëpunuar me Odën e Avokatëve në Kosovë, në Maqedoni, Malin e Zi dhe diasporën Shqiptare, duke nxitur kështu bashkëpunimin rajonal me partnerët tanë.