Media

Përveç Ministrit të Drejtësisë, Z. Nasip Naco, ka zëra të tjerë që flasin për një reformë në Këshillin e Lartë të Drejtësisë.

Kreu i Shoqatës së Avokatëve Penalistë, Z. Saimir Vishaj, mendon se reforma KLD-ja duhet të fillojë me ndryshimin e ligjit për organizimin dhe funksionimin e këtij institucioni, i cili ka qenë i reformuar për herë të fundit në vitin 2005. ZVishaj mendon se KLD-ja ka kapërcyer kufijtë, brenda të cilëve duhet të ushtrojë detyrat e saj funksionale.

"KLD është kthyer në një organ të krijimit të politikave kohët e fundit, jo si një gjykatë që gjyqkon dhe vlerëson punën e gjyqësorit. Tani ata duan të përfshihen edhe në politikat rreth gjykatave, të cilat duhet të bashkohen apo krijohen. Kjo mund të jetë e mundur vetëm duke ndryshuar ligjin e KLD ", deklaroi Vishaj.

Por çfarë ndryshimet mendon Z. Vishaj se duhen bërë me ligjin?

"Duhet të shihet situatat që nga momenti kur janë emëruar anëtarët e Konferencës Gjyqësore, edhe për emërimin e anëtarëve që vijnë nga Parlamenti. Sot ne kemi dy ose tre anëtarë të KLD-së të cilët nuk kanë të bëjnë me gjyqësorin. Ata vijnë nga jeta civile dhe vendosin për sistemin e drejtësisë. Kjo është absurde", deklaroi Vishaj.

Vishaj gjithashtu mendon se një formulë e mirë që do të funksionojë për të shmangur vonesat në sistemin gjyqësor, e cila është shkrirja e Gjykatës Kushtetuese, dhe kalimin e saj në një  dhomë të veçantë në Gjykatën e Lartë.